Finalistka  41 OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Finalistka  41 OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W dniach 23.03. – 25.03. 2018r. odbył się finał 41. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogusława Lindego w Poznaniu.

Miło nam poinformować, że tytuł finalistki uzyskała uczennica naszej szkoły Emilia Ścisłowicz z klasy 2h gr. DSD B2/C1 (opiekun mgr Sabina Filipiak).

Pragniemy nadmienić, że Emilia była jedyną uczestniczką zmagań finałowych z województwa świętokrzyskiego. Uroczyste zakończenie finału 41. OOJN odbyło się w Małej Auli UAM w Poznaniu, na którym Emilia została wyróżniona dodatkowo nagrodami książkowymi.
W olimpiadzie języka niemieckiego wzięło udział w bieżącym roku szkolnym blisko 20 tys. uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
Gratulujemy i życzymy Emilii kolejnych sukcesów!                                                                                                     opiekun mgr Sabina Filipiak

emilia dyplom 41emilia final

Reklamy

Stypendium w Niemczech

SUKCES NASZEGO UCZNIA

Miło nam poinformować, że Mateusz Krzysiek (kl.2a), przygotowujący się do egzaminu z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz DSD B2/C1 otrzymał miesięczne stypendium wakacyjne w Niemczech zorganizowane przez  ZfA. Wyróżnienie to przyznawane jest najlepszym uczniom języka niemieckiego.

Pięcioro wybranych przez komisję uczestników będzie miało możliwość sprawdzenia i rozwijania swoich kompetencji językowych podróżując w międzynarodowej grupie młodzieży oraz uczestnicząc w życiu szkolnym i rodzinnym swoich rówieśników z Niemiec.

Całkowity koszt pobytu i podróży ponosi strona niemiecka.

Serdecznie gratulujemy Mateuszowi i życzymy dalszych sukcesów!

opiekun: mgr Sabina Filipiak

X Sprawdzian Kompetencji Językowych w zakresie języka niemieckiego 

Organizacja X  Sprawdzianu  Kompetencji Językowych w zakresie  języka niemieckiego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do grupy z programem DSD II w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Kielcach

 

X SPRAWDZIAN KOMPETENCJI W ZAKRESIE  JĘZYKA NIEMIECKIEGO

                        ( poziom B1 w/g skali ESOKJ)

  termin: 25 maja 2018r.  godz. 900
 miejsce:  VI LO w Kielcach
 

forma zadania

 

punkty

 

czas trwania

 

I.

  ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO  

20

 

20

 

II.

  ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO  

20

 

 

 

III.

 

  TEST GRAMATYCZNO – LEKSYKALNY  

50

 

80

 

IV.

  PISANIE  

10

 

 

razem: 100 100 min.
 1. Do sprawdzianu przystąpić mogą gimnazjaliści, którzy uczyli się języka niemieckiego i opanowali go na poziomie B1 oraz pragną kontynuować naukę w liceum w grupie z rozszerzonym programem nauczania tego języka – DSD B2/C1.
 2. Kandydaci składają podanie o umożliwienie przystąpienia do sprawdzianu
  w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2018r. do godz. 1500.
 3. Wyniki sprawdzianu służą do oceny kompetencji językowych uczniów zainteresowanych nauką w  programie DSDII.
 4. Za pozytywny wynik sprawdzianu uznaje się uzyskanie, co najmniej 65% punktów możliwych do otrzymania za ten sprawdzian.
 5. Wyniki sprawdzianu zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej na parterze przy wejściu do szkoły w dniu 28 maja 2018r. o godz. 1000.
 6. Informację o liczbie uzyskanych punktów można uzyskać w sekretariacie szkoły po ogłoszeniu wyników (osobiście, po okazaniu dowodu tożsamości).
 7. Prosimy kandydatów o zabranie na sprawdzianu dowodu tożsamości (ważna legitymacja szkolna) oraz przyborów do pisania.
 8. Dalsza rekrutacja odbywa się na zasadach ogólnych określonych w Zasadach i kryteriach rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego na rok szkolny 2017/2018.

Sprawdzian Kompetencji Językowych do grupy DSDII

25.05.2018r. o godz. 900  odbędzie się Sprawdzian Kompetencji Językowych
w zakresie języka niemieckiego
  dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do grupy z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego – DSDII.
Gimnazjaliści, którzy posiadają dyplom DSDI (A2/B1) są zwolnieni ze sprawdzianu.
Aby przystąpić do sprawdzianu należy złożyć podanie w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2018r.do godz. 1500.

Dalsza rekrutacja odbywa się na zasadach ogólnych określonych w Zasadach i kryteriach rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego na rok szkolny 2018/2019.

DEUTSCHFREUND 2017

 KONKURS  DEUTSCHFREUND  2017
 15.11.2017r. odbył się ogólnopolski konkurs języka niemieckiego „Deutschfreund 2017” organizowany przez stowarzyszenie JERSZ – ŁOWCY TALENTÓW z Wrocławia.

W naszym liceum w konkursie brało udział 24 uczniów w dwóch kategoriach:

 • klasy 1 – Junior – 14 osób;  klasy 2, 3 – Student – 10 osób

      W skali kraju w konkursie uczestniczyło 1 103 uczniów z klas I LO; 1 005 uczniów z klas II LO  i 723 z klas III LO.

17 uczniów z naszej szkoły uzyskało powyżej 170 punktów – a zatem zajęli miejsca punktowane przez komisję.

 Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe:

 • Emilia Ścisłowicz ( kl.2h ) uzyskała 211 punktów (94, 19 %) zajęła 3 miejsce w Polsce a 1 w woj. świętokrzyskim (kategoria: klasy 2-Student); nauczyciel: p. Sabina Filipiak
 •  Jakub Piec ( kl.2e ) uzyskał 208 punktów (92, 85 %) zajął 8 miejsce w Polsce,a 2 w woj. świętokrzyskim (kategoria: klasy 2-Student); nauczyciel: p. Sabina Filipiak

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!

Egzaminy ustne DSD II

Bardzo wysokie wyniki z egzaminów ustnych DSD II

19 i 20 grudnia 2017 r. odbyła się czwarta, ustna część egzaminu Deutsches Sprachdiplom  II (DSD II) – MK; Mündliche Kommunikation. Część ustną przeprowadzono w naszej szkole w obecności nauczyciela uczącego –  oraz egzaminatora z Niemiec, przedstawiciela ZfA p. Ralfa Aurisa. W pracach komisji egzaminacyjnej wzięły udział germanistki:  p. Magdalena Charuba i p. Sabina Filipiak. Z 18 osobowej grupy realizującej ten program, aż 16 osób zdało część ustną egzaminu na najwyższym poziomie (C1). Serdecznie gratulujemy!

Egzaminy pisemne DSD II

Egzaminy pisemne DSD II

28  listopada 2017 r.  uczniowie klas 3 z grupy międzyoddziałowej (nauczyciel p. Magdalena Charuba ) z rozszerzonym profilem języka niemieckiego przystąpili do pisemnego egzaminu DSD II . Egzamin składał się z trzech części: LV  – Leseverstehen – czytania ze zrozumieniem, HV – Hörverstehen  –  słuchania ze zrozumieniem i SK –Schriftliche Kommunikation –  wypracowania związanego z zadanym tekstem i grafiką. Część pisemna sprawdzana jest w Niemczech.

Życzymy samych pozytywnych wyników!

41. Olimpiada Języka Niemieckiego

Miło mi poinformować, że do II etapu 41. Olimpiady Języka Niemieckiego zakwalifikowali się uczniowie gr. DSD II: ( w/g kolejności alfabetycznej)

Katarzyna Giemza, Pola Jaros, Natalia Jasiński,  Magdalena Kasińska,Mateusz Krzysiek,Julia Pawłowicz, Jakub Piec,  Olga Ścipniak, Emilia Ścisłowicz, Joel Szrek i Andżelika Wicher 

Eliminacje pisemne II etapu odbędą się  w dniu 12. stycznia 2018 r.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

„Dwujęzyczne świętokrzyskie”

„Dwujęzyczne świętokrzyskie”

6 listopada 2017r. uczniowie grupy DSD II ( pod opieką p. Sabiny Filipiak ) uczestniczyli  w wojewódzkiej konferencji w ramach projektu „Dwujęzyczne świętokrzyskie”, której współorganizatorem była nasza szkoła. Podczas konferencji swoje wystąpienie miał   Karol Ludwinek, kl. 2f., który podzielił się własnym doświadczeniem z rajdu Dakar i podkreślał możliwości wynikające z biegłego posługiwania się językiem niemieckim. Karol  wygłosił swoją   prezentację w języku niemieckim, która tłumaczona była symultanicznie na język angielski przez Julię Pawłowicz z kl. 2m.